Surinam 1Nejmenším státem Jižní Ameriky je Surinam (oficiálně Surinamská republika). Leží na pobřeží Atlantského oceánu, hned vedle Brazílie. Surinam je z jazykového hlediska velmi unikátní zemí. Ačkoliv v Jižní Americe převládá španělština a portugalština, zdejším úředním jazykem je holandština. Navíc od roku 1968 SIL (křesťanská nezisková organizace zkoumající méně známé jazyky) prováděla v Surinamu průzkum a objevila na území tohoto státu na 15 rozličných jazyků.

 

Jak již bylo řečeno, úředním jazykem je holandština, avšak hojně se mluví také anglicky. Mezi další zajímavé jazyky patří například Sranan Tongo, známé také jako surinamština, surinamská kreolština nebo Taki-Taki. Jedná se o kreolský jazyk, který využívá asi 300 000 – 400 000 mluvčích. Po holandštině je tedy druhým nejužívanějším jazykem. Základem jazyka Sranan Tongo je angličtina, avšak slovní zásoba vychází z holandštiny a má také velké množství prvků právě z portugalštiny. Zajímavostí je určitě to, že první sloka národní hymny je v úředním jazyce, avšak ta druhá je právě v Sranan Tongo. Nejedná se tedy o žádný podřadný jazyk, jak si můžete všimnout.

Sranan Tongo

Třetím nejpoužívanějším jazykem je bhojpurština, známá také jako sarnamština. Jedná se o jazyk surinamských Hindů, který je rozšířen především na území Indie, Nepálu, ale také v Guyaně, na Fidži nebo na Mauriciu. Tento jazyk má blízko k hindštině, ale také angličtině. Celkem tímto jazykem mluví asi 150 milionů lidí.

Bhojpuri

Dalším významným jazykem na území tohoto malého státu je tzv. hakkština. Jde o jeden z dialektů čínštiny, kterým se mluví především v jižní části Číny. Můžeme zmínit také kantonštinu, která stejně jako hakkština patří mezi čínské dialekty.

Hakka

Důležitá je zde také javánština. Tou se mluví především v Indonésii (ostrov Jáva). Velké javánské komunity nalezneme téměř na celém světě – v Malajsii, v Austrálii i v Holandsku. Tento jazyk je podobný malajštině nebo také sundštině. V dnešní době však javánština není úředním jazykem nikde na světě, ale mluví jí něco kolem 80 milionů lidí, a proto je uznávaná jako regionální jazyk ve třech indonéských provinciích.

Jawa

Pokud se ale vrátíme k jazykům, které pro nás Evropany nejsou tak neznámé, domluvíte se v Surinamu také anglicky, španělsky nebo portugalsky. Všechny tyto jazyky nabízí jazyková škola Light Point, s.r.o. Proto neváhejte a rozšiřte své znalosti o některý z těchto užitečných a krásných jazyků.