Seznamte se se školou

Jazyková škola Light Point, s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost kladoucí vysoký důraz na kvalitu a šíři poskytovaných služeb. Kvalita a velmi osobní přístup ke každému ze zákazníků (studentů) jsou pro nás základní hodnoty a zároveň kritéria, kterými se chceme lišit od ostatních jazykových škol.

Cílem společnosti Light Point, s.r.o. je dosažení absolutní kvality ve všech směrech našeho působení, která bude měřitelná spokojeností našich klientů. Věříme, že se ve vaší práci nebo i v osobním životě můžeme stát tím „světlým bodem“, který vám zjednoduší rozhodování a pomůže při řešení vašich potřeb. Jsme si velice dobře vědomi skutečnosti, že k dosažení tohoto cíle ve světě konkurence, mnohdy postrádající etiku a takt, můžeme dojít pouze v případě kvalitně odvedené práce a spokojenosti našich studentů.

Jsme otevřeni jakýmkoliv připomínkám a námětům ze strany stávajících i potenciálních klientů a předem za ně děkujeme. Na budoucí spolupráci s vámi se těší

Veronika Kölbl, BA
Generální ředitelka

Seznamte se s lektory

Výběr lektorů v jazykové škole Light Point, s.r.o. podléhá mnoha kritériím. Všichni čeští lektoři mají vysokoškolské vzdělání a pedagogické minimum. Zahraniční lektoři mají zkušenosti s výukou jazyka pro cizince. Lektoři jsou schopni své zkušenosti a znalosti aplikovat ve všech jazykových kurzech, které poskytujeme, ať se jedná o výuku firemní, pomaturitní či individuální. Klademe důraz především na přátelský a zábavný přístup k výuce s dodržením stejné kvality výuky poskytované nejen firemní klientele, ale i při individuální lekci. Kvalita výuky lektorů se opírá nejen o jejich dosažené vzdělání a zkušenosti, ale i o výsledky studentů, které připravovali ke zkouškám, jako jsou například zkoušky Cambridge, IELTS, City and Guilds. Kvalifikaci lektorů udržujeme průběžným vzděláváním v souladu s metodologií jazykové školy „Light Point Methodology“.

Naši lektoři jsou vždy připraveni se přizpůsobit potřebám studentů. Výuka je monitorována naším manažerským týmem. Jak individuální tak skupinové kurzy jsou vedeny na základě požadavků a vytyčených cílů našich studentů. Díky zpětné vazbě ze strany studentů a lektorů jsme schopni nejen pochopit vaše očekávání, ale také monitorovat vaše znalosti a pokrok.

Vybíráme lektory, kteří vědí, jak zaujmout a připravit výuku zábavnou formou. Věříme, že forma výuky je jedním z motivačních prvků, jak udržet pozornost studentů a docílit rychleji dobrých výsledků.

Čeští lektoři

Marek

Mgr. Marek
Národnost: česká
Jazyky: japonština

Vystudoval jsem obor japonská studia na Karlově univerzitě, kde se teď v doktorském studiu zabývám japonskou literaturou. Mám rád četbu a počítačové hry, zajímám se i o další druhy zábavy. Snažím se, aby i mé hodiny japonštiny bavily jak studenty, tak mě.

Jazykova_skola_LightPoint_lektori_04

PhDr. Mgr. Libuše
Národnost: česká
Jazyky: angličtina, ruština

V jazykové škole Light Point učím již druhým rokem. Kromě vedení pomaturitní a individuální výuky studuji na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity navazující magisterský program Překladatelství ruského jazyka, a také doktorský studijní program Ruský jazyk. Mám velmi ráda ruský balet, s čímž jsou spjaty milé vzpomínky na stáže v Rusku a Bělorusku. Ve volném čase se věnuji především překládání, četbě, turistice a jízdě na kolečkových bruslích.

 

Mgr. Silvie

Mgr. Silvie
Národnost: česká
Jazyky: španělština

!Hola todos! ¿ Qué tal ? Vystudovala jsem Filosofickou fakultu na UP v Olomouci a rozhodla jsem se na „krátko“ vycestovat do Barcelony. Tato cesta se protáhla na 15 let. Protože pevně věřím, že člověk se má snažit dělat v životě to co ho baví a v čem je dobrý učím španělštinu a předávám ostatním mé jazykové a kulturní znalosti o této zemi. Mimo jiné ráda učím děti, a proto jsem se zapojila do výuky pomocí metodologie Hocus & Lotus.

Bc. Kristýna

Mgr. Kristýna
Národnost: česká
Jazyky: němčina, angličtina

Vystudovala jsem dvouobor Německá filologie a Hudební kultura na Univerzitě Palackého v Olomouci a v roce 2016 jsem dokončila studium zde v Brně v Magisterském programu Překladatelství a tlumočnictví. Hudbu jsem si nechala už pouze jako koníček. Kromě výuky jazyků se věnuji překladatelství.

Zahraniční lektoři

MIYUKI, MA

Miyuki, MA
Národnost: japonská
Jazyky: japonština, sushi

Jmenuji se Miyuki. V současnosti pracuji v japonské firmě jako asistentka. Díky mým zkušenostem a znalosti know-how své studenty mohu naučit nejenom japonsky, ale také připravit známé asijské pokrmy jako třeba sushi, a mimo jiné i japonskou kaligrafii. Kromě japonštiny a angličtiny ovládám základy češtiny. Ve volném čase se věnuji keramice a olejové malbě.

Mgr. Yuko
Národnost: japonská
Jazyky: japonština, kaligrafie

Jsem absolventka oboru Human Sciences, antropologie na Ósacké univerzitě. Přijela jsem do České republiky za účelem studia českého jazyka a antropologického výzkumu. Studovala jsem jeden rok v programu baltických studii v Litvě. Současně studuji Český jazyk. Život v České republice se mi líbí víc než v Japonsku. Ráda cestuji a skoro všude ve střední a východní Evropě jsem byla.

Bc. Zlata

Bc. Zlata
Národnost: srbská
Jazyky: srbština, chorvatština, čeština pro cizince

Vystudovala jsem český jazyk a literaturu na Bělehradské univerzitě, kde jsem následně vyučovala český jazyk po dobu  3 let. Do Brna jsem se přestěhovala kvůli rodině a žiji tady už 5 let. Jsem lektorkou srbského jazyka na Masarykově univerzitě. Věnuji se výuce srbštiny, chorvatštiny a češtiny pro cizince, také překládám a tlumočím. 

Vedení jazykové školy Light Point

Veronika Ivakina, BAa

Veronika Kölbl, BA
Generální ředitelka
Jazyky: angličtina, ruština, japonština

V jazykové škole se prioritně věnuji vedení společnosti a šíření povědomí o inovativní metodice výuky pro děti pod názvem The adventures of Hocus and Lotus.  Mimo jiné jsem hlavní kontaktní osobou pro všechny české a zahraniční klienty a obchodní partnery.