Angličtina2018-08-01T15:20:45+00:00

Angličtina

Angličtina je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. I přesto, že jsme se nenarodili v zemi, kde je angličtina úředním jazykem, můžeme se ji naučit jako cizí jazyk. Jako obyvatelé státu náležícího do Evropské unie jsme nepřímo povinni se tento jazyk naučit, abychom mohli komunikovat s obchodními partnery a ostatními členskými státy EU. Rádi vám pomůžeme se přiblížit k vašemu cíli! Do you speak English?

Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz - Příprava na FCE

12000
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 5.11.2019
do: 9.4.2020
Den: ÚT ČT
Čas od: 7:30
do: 9:00
Úroveň: B1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MŠMT - 12458/2017-1-633
Hodinová dotace: 80
Výuka probíhá 2 x týdně 90min
Cílem jednoročního kurzu příprava na FCE je připravit účastníky kurzu k úspěšnému zvládnutí britských zkoušek z angličtiny, získání zkušeností s jednotlivými částmi zkoušek (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvení). Velký důraz je kladen na aktivní používání jazyka. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá B1, výstupní úroveň po absolvování kurzu B2.
Učebnice: Macmillan, Direct to FCE. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Příprava na květnové FCE zkoušky v roce 2020!
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ - Dialogue activities

12000
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 19.10.2019
do: 25.4.2020
Den: SO
Čas od: 9:00
do: 12:15
Úroveň: B2
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-12458/2017-1-633 (kurz je osvobozen od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 80
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je rozvíjet mluvené dovednosti v hodinách pomocí různých aktivit. Tyto aktivity mají přimět studenty, aby jazyk používali přirozeným způsobem a v běžných každodenních situacích. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá minimálně B 2, vhodný pro všechny vyšší jazykové úrovně.
Výuka bude probíhat v sobotu dopoledne v rozsahu 4 vyučovacích hodin, 20 po sobě jdoucích víkendu, kromě prosince.

Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro mírně pokročilé

6000
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 7.10.2019
do: 1.6.2020
Den: PO
Čas od: 18:00
do: 19:30
Úroveň: Pro mírně pokročilé
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro mírně pokročilé je prohloubit základy jazyka, schopnost dohovořit se v hlavních životních situacích a dodržovat správnou anglickou výslovnost. Jedná o procvičování vstupní úrovně A1 směřující k výstupní jazykové úrovni A2 dle SERRJ.
Výuka probíhá 1 x týdně v rozsahu 90min pod vedením českého lektora.
Učebnice: Global Pre-intermediate. Učebnice není součástí kurzovného.
Objednat kurz
Volná místa: 2
Pobočka: Brno-Líšeň

Akreditovaný kurz Advanced English – dialogue activities

12000
Místo výuky: Kulturní centrum Kotlanka
Termín kurzu od: 11.9.2019
do: 24.6.2020
Den: ST
Čas od: 18:30
do: 20:00
Úroveň: B2
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-12458/2017-1-633 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 80
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je rozvíjet mluvené dovednosti v hodinách pomocí různých aktivit. Tyto aktivity mají přimět studenty, aby jazyk používali přirozeným způsobem a v běžných každodenních situacích. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá minimálně B2, vhodný pro všechny vyšší jazykové úrovně.
Učebnice: Dialogue activities. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz - Příprava na FCE

12000
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 5.11.2019
do: 9.4.2020
Den: ÚT ČT
Čas od: 19:00
do: 20:30
Úroveň: B1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MŠMT - 12458/2017-1-633
Hodinová dotace: 80
Výuka probíhá 2 x týdně 90min
Cílem jednoročního kurzu příprava na FCE je připravit účastníky kurzu k úspěšnému zvládnutí britských zkoušek z angličtiny, získání zkušeností s jednotlivými částmi zkoušek (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvení). Velký důraz je kladen na aktivní používání jazyka. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá B1, výstupní úroveň po absolvování kurzu B2.
Učebnice: Macmillan, Direct to FCE. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Příprava na květnové FCE zkoušky v roce 2020!
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro středně pokročilé 1

6000
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 17.10.2019
do: 28.5.2020
Den: ČT
Čas od: 17:30
do: 19:00
Úroveň: středně pokročilí 1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro středně pokročilé 1 je dále obohatit základní znalosti jazyka o další gramatické jevy, rozšířit slovní zásobu a také schopnosti ústně i písemně se vyjádřit k daným situacím. Jedná o procvičování vstupní úrovně A2 směřující k výstupní jazykové úrovni B1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Intermediate. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro začátečníky

6000
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 7.10.2019
do: 1.6.2020
Den: PO
Čas od: 16:30
do: 18:00
Úroveň: začátečníci A1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro mírně pokročilé je obohatit základy jazyka a schopnost aktivně používat anglický jazyk - dohovořit se plynně v hlavních životních situacích. Jedná o procvičování vstupní úrovně A1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Begginer. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Líšeň

Akreditovaný kurz AJ pro pokročilé

6000
Místo výuky: Kulturní centrum Kotlanka
Termín kurzu od: 9.10.2019
do: 20.5.2020
Den: ST
Čas od: 18:30
do: 20:00
Úroveň: pokročilí
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je navázat na znalosti získané v kurzu pro středně pokročilé 2 a dále rozšiřovat slovní zásobu a komunikační schopnosti. Jedná o procvičování vstupní úrovně B2 směřující k výstupní jazykové úrovni C1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Advanced. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro úplné začátečníky

7200
Místo výuky: Light Point, s.r.o.
Termín kurzu od: 19.9.2019
do: 18.6.2020
Den: ČT
Čas od: 16:00
do: 17:30
Úroveň: úplní začátečníci A0
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 72
Cílem jednoročního kurzu pro úplné začátečníky je získat základy jazyka, schopnost dohovořit se v hlavních životních situacích a dodržovat správnou anglickou výslovnost, která představuje již od počátků důležitou část výuky. Jedná o procvičování vstupní úrovně A0 dle SERRJ směřující k výstupní jazykové úrovni A1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Elementary. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.

Objednat kurz
Volná místa: 6

Ukázková hodina zdarma

Nenašli jste zde kurz který potřebujete? Nebo by jste se chtěli přijít podívat než se rozhodnete? Nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.

Pobočka: Light Point, s.r.o.

Ukázková hodina

000
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 1.1.2017
do: 31.12.2017
Den: PO ÚT ST ČT PÁ SO
Čas od: 9:00
do: 17:00
Úroveň: Nespecifikováno
Nenašli jste zde kurz který potřebujete? Nebo by jste se chtěli přijít podívat než se rozhodnete? Nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.
Objednat kurz
Volná místa: 1