Angličtina2018-08-01T15:20:45+00:00

Angličtina

Angličtina je třetím nejrozšířenějším mateřským jazykem na světě. I přesto, že jsme se nenarodili v zemi, kde je angličtina úředním jazykem, můžeme se ji naučit jako cizí jazyk. Jako obyvatelé státu náležícího do Evropské unie jsme nepřímo povinni se tento jazyk naučit, abychom mohli komunikovat s obchodními partnery a ostatními členskými státy EU. Rádi vám pomůžeme se přiblížit k vašemu cíli! Do you speak English?

Pobočka: Brno-Černovice

Conversation with Native speaker

302,50
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 5.9.2022
do: 28.6.2023
Den: PO ST
Čas od: 8:00
do: 9:00
Úroveň: B1
Konverzační lekce s rodilým mluvčím
Hodinová dotace: 1
Výuka probíhá 1 x 60min/ týden.
Cílem konverzačních hodin je rozmluvit se a získat větší sebevědomí při komunikaci s cizinci. Rozsah výuky se odvíjí od potřeb studentů. Konverzační hodiny probíhají od 2-6 osob. V době výuky je možné přihlásit dítě do anglické miniškolky.
Při objednávce více jak 4 hodin sleva 20%.

Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Light Point, s.r.o.

Akreditovaný kurz AJ pro pokročilé

7200/ 8712
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 13.10.2022
do: 1.6.2023
Den: ČT
Čas od: 17:00
do: 18:30
Úroveň: Pro pokročilé
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je znalosti angličtiny dále obohatit o vzácné gramatické jevy a naučit studenty plynně a spontánně konverzovat na libovolná i složitější témata. Naučit je psát dobře strukturované podrobné texty s použitím různých nástrojů pro uspořádání, členění a soudržnost celého pojednání. Jedná o procvičování vstupní úrovně B2 směřující k výstupní jazykové úrovni C1 dle SERRJ.
Výuka probíhá 1 x týdně v rozsahu 90min.
Učebnice: Global Upper-Intermediate. Učebnice není součástí kurzovného.
Cena: 8712 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ - Dialogue activities

12000/ 14520
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 20.9.2022
do: 27.6.2023
Den: ÚT
Čas od: 9:30
do: 11:00
Úroveň: B2
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-12458/2017-1-633 (kurz je osvobozen od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 80
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je rozvíjet mluvené dovednosti v hodinách pomocí různých aktivit. Tyto aktivity mají přimět studenty, aby jazyk používali přirozeným způsobem a v běžných každodenních situacích. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá minimálně B 2, vhodný pro všechny vyšší jazykové úrovně.
Výuka bude probíhat 1 x 90min/ týden pod vedením rodilé mluvčí.
Současně je možné využít i hlídání dítěte v anglické miniškolce (cena dohodou).
Cena: 14520 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč

Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro mírně pokročilé

7200/ 8712
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 3.10.2022
do: 5.6.2023
Den: PO
Čas od: 16:30
do: 18:00
Úroveň: Pro mírně pokročilé
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro mírně pokročilé je prohloubit základy jazyka, schopnost dohovořit se v hlavních životních situacích a dodržovat správnou anglickou výslovnost. Jedná o procvičování vstupní úrovně A1 směřující k výstupní jazykové úrovni A2 dle SERRJ.
Výuka probíhá 1 x týdně v rozsahu 90min pod vedením českého lektora.
Učebnice: Global Pre-intermediate. Učebnice není součástí kurzovného.
Cena: 8712 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz - Příprava na FCE

12000/ 14520
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 15.10.2022
do: 11.3.2023
Den: SO
Čas od: 8:30
do: 11:45
Úroveň: B1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MŠMT - 12458/2017-1-633 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 80
Výuka probíhá 1 x týdně 180min v sobotu
Cílem jednoročního kurzu příprava na FCE je připravit účastníky kurzu k úspěšnému zvládnutí britských zkoušek z angličtiny, získání zkušeností s jednotlivými částmi zkoušek (čtení a gramatika, psaní, poslech, mluvení). Velký důraz je kladen na aktivní používání jazyka. Vstupní úroveň přihlášených účastníků se předpokládá B1, výstupní úroveň po absolvování kurzu B2.
Učebnice: Macmillan, Direct to FCE. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Příprava na květnové FCE zkoušky v roce 2022!
Cena: 14520 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro středně pokročilé 2

7200/8712
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 3.10.2022
do: 5.6.2023
Den: PO
Čas od: 18:00
do: 19:30
Úroveň: středně pokročilí 2
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro středně pokročilé 1 je dále obohatit základní znalosti jazyka o další gramatické jevy, rozšířit slovní zásobu a také schopnosti ústně i písemně se vyjádřit k daným situacím. Jedná o procvičování vstupní úrovně A2 směřující k výstupní jazykové úrovni B1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Intermediate. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu. ¨
Cena: 8 712Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč

Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro začátečníky

7200/ 8712
Místo výuky: Light Point,s.r.o.
Termín kurzu od: 3.10.2022
do: 5.6.2023
Den: PO
Čas od: 16:30
do: 18:00
Úroveň: začátečníci A1
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro mírně pokročilé je obohatit základy jazyka a schopnost aktivně používat anglický jazyk - dohovořit se plynně v hlavních životních situacích. Jedná o procvičování vstupní úrovně A1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Begginer. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Cena: 8712 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Líšeň

Akreditovaný kurz AJ pro pokročilé

7800/ 9438
Místo výuky: Kulturní centrum Kotlanka
Termín kurzu od: 19.10.2022
do: 31.5.2023
Den: ST
Čas od: 16:30
do: 18:00
Úroveň: pokročilí
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 60
Cílem jednoročního kurzu pro pokročilé je navázat na znalosti získané v kurzu pro středně pokročilé 2 a dále rozšiřovat slovní zásobu a komunikační schopnosti. Jedná o procvičování vstupní úrovně B2 směřující k výstupní jazykové úrovni C1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Advanced. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Cena: 9 438 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6
Pobočka: Brno-Černovice

Akreditovaný kurz AJ pro úplné začátečníky

8640/ 10455
Místo výuky: Light Point, s.r.o.
Termín kurzu od: 5.9.2022
do: 5.6.2023
Den: PO
Čas od: 16:30
do: 18:00
Úroveň: úplní začátečníci A0
Akreditovaný kurz v rámci DVPP, č.j. MSMT-6335/2017-1-372 (kurzovné je osvobozeno od DPH pouze pro pedagogické pracovníky)
Hodinová dotace: 72
Cílem jednoročního kurzu pro úplné začátečníky je získat základy jazyka, schopnost dohovořit se v hlavních životních situacích a dodržovat správnou anglickou výslovnost, která představuje již od počátků důležitou část výuky. Jedná o procvičování vstupní úrovně A0 dle SERRJ směřující k výstupní jazykové úrovni A1 dle SERRJ.
Učebnice: Macmillan, Global Elementary. Výukové materiály nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
Cena: 10 455 Kč platí do 31.8.2022 od 1.9.2022 se cena navyšuje o 500Kč
Objednat kurz
Volná místa: 6

Ukázková hodina zdarma

Nenašli jste zde kurz který potřebujete? Nebo by jste se chtěli přijít podívat než se rozhodnete? Nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.

Pobočka: Light Point, s.r.o.

Ukázková hodina

000
Místo výuky: Light Point
Termín kurzu od: 1.1.2017
do: 31.12.2017
Den: PO ÚT ST ČT PÁ SO
Čas od: 9:00
do: 17:00
Úroveň: Nespecifikováno
Nenašli jste zde kurz který potřebujete? Nebo by jste se chtěli přijít podívat než se rozhodnete? Nabízíme ukázkovou hodinu zdarma.
Objednat kurz
Volná místa: 1