Listopad nám přinesl kromě podzimního počasí i zajímavosti o Turecku a turečtině. Bez lektora a jeho poznatků by to však nebylo úplné. Lektorovi turečtiny jsme kladli různé otázky, které se týkají jeho zkušeností s výukou i studiem nejen turečtiny.

Tímto vám představujeme lektora Mgr. Kamila, který vystudoval Filozofickou Fakultu na Masarykově Univerzitě v Brně. Od roku 2006 se věnuje výuce cizích jazyků, zejména španělštině a turečtině.

Kamila jsme se zeptali:

Mgr Kamil

Jaké cizí jazyky učíte a jak dlouho?
Přibližně 6 let se věnuji výuce španělštiny a v posledních dvou letech přibyla i turečtina.

Jakou věkovou skupinu při výuce preferujete?
Jsem toho názoru, že věk nehraje při výuce tu nejdůležitější roli. V kurzech, které vedu, jsme „jedna rodina“.

Jaká je podle Vás a Vašich zkušeností optimální metoda při učení a zdokonalování se v cizím jazyce?
Výuka by měla být pro studenty především inspirující a motivující. Studenti by měli být v hodinách s jazykem konfrontováni, proto se snažím věnovat dostatek prostoru tomu, aby mohli používat načerpané vědomosti v konkrétních situacích.

Kdy a jak jste se začal/a dané cizí jazyky učit?
Němčina, byla prvním cizím jazykem se kterým jsem se seznamoval již od dětství, později se k němčině připojila angličtina. Protože mě jazyky bavily, začal jsem navštěvovat i večerní kurzy německého a španělského jazyka. Zejména španělštinu jsem si zamiloval natolik, že jsem se rozhodl tento jazyk a jeho literaturu studovat na Filozofické Fakultě v Brně, kde jsem studium úspěšně zakončil titulem Mgr.

Jak udržujete svou úroveň cizích jazyků?
Četbou, komunikací s přáteli, sledováním televize, cestováním.

Absolvoval/a jste kurzy cizího jazyka přímo v zahraničí? Jaká je Vaše zkušenost?
Kurz cizího jazyka v zahraničí, absolvoval jsem jich mnoho ať už ve Španělsku (Barcelona, Madrid, Málaga) nebo v tureckém Istambulu.

Myslíte si, že se cizí jazyk může naučit člověk sám jako samouk?
Dodnes jsem nepoznal nikoho, kdo by se takto cizí jazyk naučil a byl schopný jej používat.

Jak by se měl podle Vás vyučovat cizí jazyk? Pouze v cizím jazyce nebo v kombinaci s mateřským jazykem?
Jedná se rovněž o záležitost individuální. Osobně, u úplných začátečníků kombinuji s mateřským jazykem a kde to jde používám cizí jazyk, který postupně úplně vytlačí češtinu.

Co byste poradili studentům, kteří chtějí zlepšit svou úroveň cizího jazyka?
Být disciplinovaní a jazykem „žít“.