Japonština
Japonština je jazyk, který nespadá do žádné jazykové rodiny, a proto bývá velmi často označována za jazyk izolovaný stejně jako korejština. V prvních staletích našeho letopočtu, než se setkali s čínskou kulturou, neměli Japonci vlastní písmo. Teprve od 5. století si postupně začali přizpůsobovat čínské znakové písmo a vytvořili tak dnešní znakové písmo japonštiny.


Písmo
Čínský zápis byl zpočátku pouze čten sinojaponsky (tedy pojaponštělou výslovností čínštiny). Později byly k významům čínských znaků přiřazen existující japonský ekvivalent. Tento postupný vývoj zapříčinil, že se slova japonského původu dnes zapisují několika způsoby: pomocí znaků KANJI či slabičného písma HIRAGANA, slova nejaponského původu pak pomocí slabičného písma KATAKANA. KANJI (u nás rozsypaný čaj) se používají k zápisu kořenné části slov a HIRAGANA k zápisu gramatických koncovek.

 

Gramatika
Na rozdíl od češtiny vytváří japonština mnoho slov skládáním ve slovní složeniny různého typu. Charakteristická jsou především složená slovesa, kde obvykle jedno sloveso nese význam a druhé sloveso jej svým významem modifikuje. Tak jako jiné jazyky má i japonština spoustu dialektů, ale nejdůležitější je respektovat „úrovně“ mluvení.

Japonština se dělí na několik úrovní podle toho, s kým mluvčí hovoří: existuje prostá, důvěrná, zdvořilostní a honorifická úroveň. Pro nás Evropany je také neobvyklý rozdíl mezi „mužskou“ a „ženskou“ japonštinou lišící se především používáním zdvořilostních výrazů v řeči „ženské“, tedy v případech, kdy hovoří žena k muži.

Výukové materiály ke studiu japonštiny si můžete objednat v Jazykové škole Light Point,s.r.o.
 
Japonské znaky
Kolik má japonština znaků? Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět, protože japonština se vyvíjela postupně a nebyly vedeny žádné administrativní záznamy. Teprve v roce 1887 byl vydán první soubor 2000 čínských znaků, který byl doporučen pro výuku i na japonských ZŠ a SŠ.
Je velmi těžké si udržet znalost všech znaků. I Japonci k psaní dopisů či obchodní korespondence používají často kromě počítače i elektronický slovník.

Slova se stejným japonským čtením a jiným významem:
端 (HASHI – はし) okraj (stolu)
橋 (HASHI – はし) most
箸 (HASHI – はし) hůlky (příbor)
梯 (HASHI – はし) žebřík

Základní pozdravy:
お早う (OHAYOU – おはよう) Dobré ráno
今日は (KONNICHI WA – こんにちは) Dobrý den
今晩は (KONBAN WA – こんばんは) Dobrý večer
お休みなさい (OYASUMI NASAI – おやすみなさい) Dobrou noc

Zajímavosti:
Cestování – taxíky mají automatické ovládání dveří, v Japonsku je neslušné si otevřít nebo zavřít dveře sám(a)
Sushi restaurace– při vstupu jste vítáni hlasitým IRASHAJMASEN (Vítáme Vás)
Toalety – naleznete dva extrémy, oba pro Evropana nezvyklé :
– „turecký záchod“, pro nás dost šokující místo, ale hygienické
– vyhřívané sedátko s následným umytím intimní partie
Proto často naleznete i v restauracích označení pro japonské a evropské typy toalet.
Vlak – Japonsko je to natolik bezpečná země, že si ve vlaku můžete bez obav odložit zavazadlo a určitě vám ho nikdo neodcizí.
Vztah k cizincům – tak jako se Evropané dívají např. na Asiaty, tak i Japonci evropské cizince podrobují zkoumání a nejsou jejich přítomností příliš nadšeni.
Dárky – když chcete někomu něco věnovat musí to být dle pravidel a tradic:
Například svatebčanům dle tradic musíte dát finanční dar v hodnotě 30 000JPY(6000CZK) a za tento dar obdržíte zpět dárek v hodnotě 10 000JPY. Vše probíhá přes svatební agenturu k tomuto účelu najatou. Pro nás je to velmi zvláštní a hlavně ve zpětné vazbě dost neosobní.

Japonština je pro mne koníčkem na celý život. Pevně věřím, že pro mnoho z vás se může stát japonština a japonská kultura tím chybějícím kamínkem v mozaice vašeho poznávání.

Velice ráda se podělím o další své zkušenostmi a znalosti se všemi případnými zájemci.

Veronika Ivakina – autorka článku je ředitelkou jazykové školy Light Point.