Měsíc únor společně věnujeme Indii, indické kuchyni, indické kultuře a mnoha dalším zajímavostem ze světa nám tak vzdáleného.

Proč jsme se rozhodli právě pro Indii? Jedním z důvodů je, že bychom rádi zviditelnili možnosti, které tato země skýtá a seznámili Vás s důvody proč studovat hindštinu nebo se naučit vařit indickou kuchyni.

  

Věříme, že tyto řádky splní vaše očekávání!

Seznamte se s Indií

 • Indie je druhou nejlidnatější  a sedmou největší zemí na světě
 • v Indii žije velké množství rozdílných etnických skupin a mluví se zde asi tisíci jazyky a nářečími.
 • obyvatelé Indie vyznávají velmi mnoho různých náboženství, ačkoliv více než čtyři pětiny těchto obyvatel jsou hinduisté
 • podle hinduistické tradice se lidé rodí do sociálních vrstev, které se nazývají kasty. Z důvodu přísných náboženských pravidel, je každé kastě nařízeno co si oblékat, co má jíst a jako práci má vykonávat
 • v Indii jsou rodinná pouta velmi důležitá a na sňatek se velmi často hledí jako na spojení dvou rodin a ne jako na svazek dvou milujících se lidí. Je zvykem, že životní partnery vybírají pro své děti rodiče. Dnes se hodně Indů snaží tato podobná pravidla odstranit a povzbuzují ostatní k tomu, aby si sami našli manžela nebo manželku.
 • indická ekonomika vykazuje hned po Číně největší růst na světě. Je také považována za regionální mocnost a jednu z potencionálních supervelmocí.

INDICKÉ JAZYKY

 • základní úřední jazyk Indické republiky je hindština
 • angličtina je uznávaná jako vedlejší úřední jazyk
 • jednotným jazykem pro dorozumívání je v současné době angličtina nebo spíše indická mutace angličtiny (tzv. Hinglish)
 • používá se zde přes 1600 jazyků, z nichž 16 je úředních
 • hodně indických jazyků používá své vlastní písmo. Hindština a jí příbuzné jazyky se píší písmem dévanágarí.
 • indická podoba angličtiny je někdy velice legrační. Pokud mluvíte opravdu formální angličtinou, budete mít občas problémy s dorozumíváním. Naopak ti, co angličtinu moc neovládají, se mnohdy dorozumí lépe.
 • hlavním literárním jazykem Indie je sanskrt. V něm jsou napsány všechny důležité posvátné texty hinduismu, ale také buddhismu. Buddhistické spisy existují také v jazyce páli, který se ovšem také vyvinul ze sanskrtu.

HINDŠTINA

 • slovo hindština (hindí) je perského původu a v perštině znamená prostě indický
 • je indoevropský jazyk, používaný především v severní a střední Indii
 • hindštinu používá téměř půl miliardy lidí jako první jazyk, což ji řadí na třetí až čtvrté místo v žebříčku nejrozšířenějších jazyků světa
 • Hindština se na první pohled může zdát velmi těžká a nesrozumitelná, ale nenechte se odradit. Původní psaná forma je pro mnohé Evropany jen změtí čar, ale po převedení do transkripce už je to o něco lepší. Zůstává zde ale stále mnoho otazníků, pro které je třeba velmi dobře znát náležitosti a finty tohoto jazyka.
 • patří do jedné z velkých jazykových rodin a z tohoto důvodu se velmi podobá okolním příbuzným jazykům. Pokud se naučíte hindsky, nebude pro Vás problém se přizpůsobit dialektu dané země. Můžete si tedy projít křížem krážem kus světa s vědomím, že se vždy dorozumíte alespoň na té základní úrovni!
 • pro ty, kteří se s hindštinou ještě nikdy nesetkali, jsme připravili krátkou ukázku pro představu:

hindsky

transliterace
sabhí manušjóñ kó gaurava aura adhikáróñ ké mámalé méñ džanmadžáta svatantratá aura samánatá prápta haj. unhéñ buddhi aura antarátmá kó déna prápta haj aura paraspara unhéñ bháíčáré ké bháva sé bartáva karaná čáhié.

česky
Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

(citovaná ukázka je z deklarace lidských práv, zdroj: wikipedie)

Kurzy pořádané jazykovou školou Light Point, které souvisejí s výše uvedeným tématem:

Hindština pro začátečníky

Kulinářské kurzy – Indická kuchyně