španělská vlajka

 

Tento týden se dozvíte něco o španělštině, o zvycích Španělů a o Španělsku samotném. Dopřejte si siestu tak, jako oni a dozvíte se něco nového. Víte například co je to fiesta? Ne, nemáme na mysli značku auta. Chcete se dozvědět více? Čtěte dále!

 

 

španělština..

Španělština se řadí do kategorie románských jazyků a je třetí nejrozšířenější řečí na světě, takže pokud se rozhodnete naučit tento jazyk, určitě to pro Vás nebude ztráta času. Pro některé bude asi překvapivou informací, že španělština je dokonce rozšířenější než angličtina. Angličtina je až na čtvrtém místě. Rodilých mluvčích, kteří mluví španělsky, je něco kolem 400 milionů. Není to však jediný jazyk, kterým se ve Španělsku mluví. Hovoří se zde například i katalánštinou, baskičtinou nebo galicijštinou. Jsou to jazyky, které jsou velmi podporovány i vládou. Ve škole se v daných oblastech mluví těmito regionálními jazyky a španělština je vyučována jen pár hodin týdně.

Španělsko..

ŠpanělskoOficiální název této země je Španělské království. Země, kam každoročně přijíždí miliony turistů z celého světa. Pyšní se velkým množstvím zajímavých památek a asi 40 z nich je zapsáno v seznamu světového dědictví UNESCO. Státní zřízení této země je konstituční monarchie. Mají tedy svého krále – Juan Carlos I. Nejvýznamnějšími městy jsou Madrid a Barcelona. Madrid je hlavním městěm a Barcelona je architektonickým skvostem. A kdo by také neznal FC Barcelonu, ale o tom podrobněji až příště.
Ve Španělsku mají odlišný způsob výuky i školského systému. Děti od šesti měsíců do pěti let mají možnost chodit do školky. V šesti letech pak přestupují na základní školu, která trvá jen do jejich dvanácti let. Po dokončení základního vzdělání studují střední školu, která povinně trvá čtyři roky. Ve Španělsku totiž nemůžete pracovat dříve než v šestnácti letech. Po ukončení střední školy zde můžete pokračovat ve studiu maturitního nebo učebního oboru a dále na univerzitě.

španělé..

siestaMálokdo asi nikdy neslyšel o tzv. španělských siestách. Tento zvyk je pro Španělsko typický a dodržuje se zejména ve středomoří. Od 13:00 do 16:00 prostě nepracují a odpočívají. Některé úřady a obchody jsou v této době uzavřeny. Je to tradice, kterou dodržují již dlouhou řadu let. V dnešní době je z důvodu ekonomické krize tato siesta ohrožena. Ekonomové tvrdí, že kdyby Španělé pracovali od devíti do pěti, mohla by se zvýšit i produktivita práce.

 
španělské svátky…

FiestaSlyšeli jste ale také o fiestách? Fiesty jsou svátky, které jsou plné oslav, jarmarků, vína a hlavně zábavy. Trvají týden až dva a jsou zasvěceny svatým. 85% obyvatelstva totiž zastává katolické vyznání.
Další typickou činností pro Španěly je Maňána. Je to odkládání věcí a záležitostí na neurčito. Rádi odkládají povinnosti a úkoly na zítra, pozítří, příští týden nebo se k nim již nikdy nevrátí. Z těchto jejich zvyků tak trochu vyznívá, jak kdyby byli líní, ale není tomu tak. Ráno vstanou asi v 9 a zhruba v 10 začínají v práci. V jednu hodinu po poledni následuje již zmíněná siesta. Je to doba, kdy je největší horko, a proto odpočívají. Po siestě se však vrací do práce a jsou zde třeba i do deseti hodin. V sezóně někdy i do půlnoci. Někteří z nich mají i po celém dni stále dostatek energie a zajdou ještě na chvíli do oblíbené hospůdky na pivo či na panáčka. Neděli určil Bůh jako den, kdy se odpočívá a nepracuje. Nečekejte od nich tedy žádnou činnost.