Chcete se dozvědět více o lektorovi čínštiny, jeho zkušenostech z cest a jak pohlíží na studium cizích jazyků? Dovolte nám, abychom vám představili našeho nového lektora čínštiny Ondřeje, který mluví plynně hned třemi jazyky! A to ne hned tak ledajakými 🙂 Ondřej ovládá skvěle angličtinu, francouzštinu a čínštinu.

Ondřeje jsme se zeptali:
Ondřej - lektor čínštinyJaké jazyky ovládáte?
Angličtinu, francouzštinu, čínštinu a základy ruštiny.

Kdy a jak jste se začal/a dané cizí jazyky učit?
Angličtinu a francouzštinu zejména v jazykových školách. S čínštinou jsem začal na univerzitě, nicméně za nejvíc obohacující považuji dva studijní pobyty na Taiwanu.

Byl ve Vašem okolí někdo, kdo Vás ve vztahu k cizím jazykům značně ovlivnil?
Určitě starší sestra. Od malička jsem miloval jak cestovala a žila v zahraničí a díky její podpoře jsem pochopil, že jazyky jsou základem pokud se zajímáte o svět.

Jakému cizímu jazyku z uvedených dáváte přednost a proč?
Nejsem schopný říct, že některému dávám přednost. I když se teď nejvíc zaobírám čínštinou, rád mám všechny, protože při používání každého z nich se cítím jinak.

Existuje nějaký další cizí jazyk, který byste se rád naučil?
Všechny bych chtěl dál zdokonalovat. Výhledově španělštinu, nebo nějaký jazyk pouze regionální – skotsky, nebo taiwansky.

Jak udržujete svoji úroveň cizích jazyků?
Cestováním, profesním zaměřením, vlastním studiem, kontaktem s rodilými mluvčími, ale zejména interaktivním softwarem a pomocí internetu.

Jak často jste v kontaktu s rodilými mluvčími jazyka, který ovládáte?
Často, minulý semestr se nám podařilo na MUNI dát dohromady všechny příchozí rodilé mluvčí a dát dohromady čínskojazyčný spolek.

Absolvoval jste kurzy cizího jazyka přímo v zahraničí? Jaká je Vaše zkušenost?
Ano – na dvou jazykových centrech při univerzitách na Taiwanu. Zkušenosti jsou jen pozitivní – většina z lektorů jsou mladí a motivovaní absolventi oborů na výuku čínštiny jako cizího jazyka. Chytli se příležitosti vzrůstající poptávky po čínštině a právě tento aktivní přístup byl obrovskou výhodou při studiu čínštiny.

Jaká je podle Vás a Vašich zkušeností optimální metoda při učení a zdokonalování se v cizím jazyce?
Slovní projev je jen část přenášené informace, mechanicky něco odříkávat je podle mě špatně. Je třeba se do jazyka vžít – funguje to stejně jako v divadle. Bude to sice ze začátku vypadat směšně, když člověk svůj projev přehání, nicméně záhy zjistí jak sám sebe projektovat do jazyka a daného projevu. Optimální tedy je vyhledávat příležitosti, ve kterých se člověk může v daném jazyce vyjadřovat (ne jen mluvit!) a nebát se.

Děkujeme Onřejovi za obohacující rozhovor. A na Vás se milí čtenáři těšíme v kurzu čínštiny pod vedením Ondřeje.