vlajka
Moderní hebrejština je dnes důležitá především jako jazyk Svaté země, země protikladů, která je zajímavá nejen turisticky díky svojí geografické různorodosti, ale také jako centrum judaismu, křesťanství a islámu a jejich památkám. V Izraeli najdeme vedle moderních velkoměst evropského střihu tradiční arabské vesnice a orientální trhy. Specificky izraelskou formou soužití jsou kibuc, což je zejména zemědělská osada fungující na bázi kolektivního vlastnictví.
Stejně jako jazyk Starého zákona hebrejština biblická a např. arabština patří mezi semitské jazyky. Ty náleží do afro-asijské jazykové rodiny. Mluveným jazykem se stala díky Eliezeru ben Jehudovi, který přišel do tehdejší Palestiny z Litvy v druhé polovině 19. Století. Ben Jehuda je uznáván jak obroditel a zakladatel moderní hebrejštiny, který se potýkal především s absencí výrazů pro skutečnosti, které neexistovaly v době, kdy byly sepsány knihy Starého zákona a neexistovaly ani v pozdějších obdobích, kdy hebrejština fungovala jako liturgický jazyk judaismu, do hebrejštiny tedy zavedl mnoho nových výrazů, hlavně z indoevropských jazyků, především jazyků slovanských a němčiny. Byl velkým propagátorem užívání hebrejštiny jako společného dorozumívacího prostředku v židovské komunitě v tehdejší Palestině, kde se v té době začali Židé ve větším míře usazovat. Již v prvních dekádách 20. století se v v tomto jazyce začalo vyučovat na všech stupních škol a po vzniku britského mandátu Palestina byl vedle angličtiny a arabštiny uznán jako oficiální jazyk. Od roku 1948 slouží vedle arabštiny jako úřední jazyk státu Izrael. Je tedy možné tvrdit, že moderní hebrejština udělala během relativně krátkého období „rychlou kariéru“ a stala se hlavním dorozumívacím prostředkem mezi různými etnickými skupinami v dnešním Státě Izrael. Dnešní moderní hebrejština je ovlivněna jak evropskými jazyky angličtinou a mluvenou arabštinou.

Eliezer Ben Yehuda

Moderní hebrejština používá kvadrátní písmo tištěné, psaná forma se mírně liší od formy tištěné. Píše zprava doleva a její abeceda má 22 souhlásek, některé z nich je možné použít také jako samohlásky. Každé písmeno má svůj název, které označuje nějaký předmět, např. znak pro písmeno „G“ gimel znamená velbloud, znak pro písmeno „D“ dalet znamená dveře. Výslovnost hlásek moderní hebrejštiny je velice jednoduchá a pro našince rychle naučitelná. Další výhodou tohoto exotického jazyka je, že má pouze 3 slovesné časy, dva gramatické rody a neskloňuje. Je tedy lehčí než většina indoevropských jazyků, je to jazyk nový a velice pravidelný.

hebrejská abeceda

Kromě Státu Izrael se moderní hebrejštinou mluví také ve Spojených státech, kde dnes žije kolem 250.000 Izraelců. Ti se usazují také ve většině evropských velkoměst. Izraelci jsou obecně velice rádi, když se naučíte alespoň základy jazyka, rozhodně vám to umožní bližší kontakt s lidmi a vstup do kultury na pomezí Východu a Západu, ve které si každý najde to své.

Moderní hebrejštinou vás provede lektorka jazykové školy Light Point Mgr Simona. Kromě moderní hebrejštiny nabízíme i kurzy kulinářské – izraelská kuchyně, výuku hebrejské abecedy formou jazykové animace.