Mnozí studenti si neuvědomují, že volba lektora je minimálně tak důležitá jako docházka do jazykových kurzů. Co se stane, když je lektor nudný, nebo vás nezaujme probírané téma? Může se vám také stát, že nabudete dojmu, že na to nemáte!

Jak tedy postupovat při volbě skvělého lektora cizích jazyků? ….a jak můžeme definovat  „skvělého lektora“?

Veronika Ivakina

 

Odpovědi na tyto klíčové otázky vám zodpoví paní ředitelka jazykové školy Light Point, Veronika Ivakina.  Její zkušenosti jsou podepřeny dlouholetou praxí v oboru, zkušenostmi ze studia cizích jazyků v zahraničí z pozice studenta a následná práce s lektory ze všech koutů světa.

 

 

Definovat „skvělého lektora“ není snadné. Je to jako s jídlem. Dokud neochutnáte něco výjimečného, spokojíte se s tím, co vám podávají. Čím více „chuťovek“ vyzkoušíte, tím snazší pro vás bude rozpoznat kvalitní jídlo od nekvalitního. A ve volbě lektora je to stejné. Čím více zkušeností budete mít, tím snáz rozpoznáte jeho kvality.

Skvělí lektoři jazykové školy Light Point

Jak rozpoznáte, že je váš lektor skvělý? Prvním důležitým znakem je jestli vás lektor dokáže zaujmout. Cílem je, aby upoutal vaši pozornost, protože vaše pozornost a zájem vás spojuje s tím co se děje. Když se budete muset nutit do každého cvičení, nebude vás to inspirovat k dalšímu studiu. Zájem může přicházet v různých formách. Jedna z nich je, že budete studovat na takové jazykové úrovni, která odpovídá vašim znalostem. Nudnou se stává výuka, když je pro vás příliš lehká nebo naopak moc těžká. Dalším důležitým faktorem jsou materiály, cvičení a témata, která vás zaujmou. Určitě pro vás bude snazší se zapojit do výuky, když pro vás budou používané materiály zajímavé.

UčebnaDalším neméně podstatným faktorem je prostředí, ve kterém probíhá výuka. Možná nebude učebna v pravém slova smyslu pohodlná, protože učení nových věcí je výzva a to může být určitým diskomfortem, ale skvělý lektor vám pomůže překonat tuto překážku. Lektor může využít vtipu k odbourání negativních pocitů.

Dalším charakteristickým rysem skvělého lektora je neustálý kontakt mezi lektorem a studentem. Každý z nás má v sobě skrytý talent, ale jen skvělý lektor je schopen ho ve vás probudit. Cvičení, která používá při výuce jsou výzvou k prohloubení vašich dosavadních znalostí. Jsou kořením vašeho pokrmu.

V neposlední řadě je důležité, aby lektor vyučoval cizí jazyk pouze v jazyce, který se učíte. Používání slovníků a různých překladačů vás pouze omezuje v rozvoji. Naučíte se osvojit si jazyk tak jako nikdy předtím!

Pokud vás kritéria „jak vybrat skvělého lektora “ zaujala, přijďte se přesvědčit o kvalitách lektorů jazykové školy Light Point osobně! Ať budete studovat individuálně nebo ve skupinkách, budete odcházet obohaceni nejen o jazykové znalosti.