Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou nejsou jen ve výslovnosti, intonaci, ale i v gramatice. Mnoho pravidel, která jsou pro britskou angličtinu nezbytná se často v americké angličtině ukazují jako naprosto neaplikovatelná! Zahraniční studenti často kombinují své znalosti a používají část gramatiky z britské a část z americké angličtiny aniž by si tyto rozdíly uvědomovali.

Britská nebo americká angličtina?

Připravili jsme pro vás malý náhled jednotlivých odlišností:

VÝSLOVNOST

Britská a americká výslovnost

„O“ v britské angličtině se hláska „o“ objevuje ve slovech „dog“, „hod“, „pot“ a vyslovuje se s kulatými rty a jazykem vzadu. Američani tuto hlásku nemají. Místo této hlásky vyslovují otevřené „a“ jako ve slovech „card“ nebo „bard“.

„R“ hláska „r“ se v americké angličtině vyslovuje na rozdíl od britské angličtiny i na konci slov a před souhláskou.

„A“ hláska „a“ se užívá jak v britské tak americké angličtině. V Británii se hláska „a“ vyslovuje jako /ɒ/ jako např. ve slovech „what“, „about“, naopak v americké angličtině se hláska „a“ vyslovuje krátce /æ/ jako např. ve slovech „calm“, „father“.

Americké hlásky se stávají více neutrální. Výslovnost nám může napovědět z jaké sociální skupiny mluvčí pochází. V Británii, kde jsou sociální vrstvy jsou jasně dané, se více soustředí na výslovnost hlásek, a často lpí na specifické výslovnosti tam kde není třeba.

GRAMATIKA

Nejznámějším rozdílem mezi britskou a americkou angličtinou, který můžeme zaznamenat ve všech učebnicích na základní úrovni je užití slovesa „DO“ a „HAVE GOT“. Kdy a kde používat který tvar?

„DO“ se používá v americké angličtině, jak v kladných tak i záporných větách:

Do you have „something“? No, I don´t have.

„HAVE GOT“ se používá v britské angličtině:

Have you got „something“? No, I have not got.

Další odlišnost, která stojí za zmínku je v 1.osobě budoucího času „SHALL“ a „WILL“:

„SHALL“ je používáno v britské angličtině a vnáší to do významu prvek vůle mluvčího:

I shall never forget this favour.

„WILL“ je typickým gramatickým jevem pro americkou angličtinu v budoucím čase:

I will never forget this favour.

Hromadná podstatná jména také stojí za zmínku. Řadíme mezi ně např. „team“, „family“, „government“ jsou v britské angličtině používána v jednotném i množném tvaru. Naopak v americké angličtině se vážou pouze na slovesa v jednotném tvaru.

„TEAM“ v britské angličtině se tedy setkáte s oběma tvary:

The team is going to lose. / The team are going to lose.

„TEAM“ v britské angličtině se váže pouze se slovesem v jednotném tvaru:

The team is going to lose.

 PRAVOPIS

Pravopis v britské a americké angličtiněMezi námi angličtináři „spelling“ je jedno z témat o kterém se dá mluvit donekonečna! Proč jsou psána britská slova jinak než americká? Mnoho pravopisných rozdílů pochází z vlivu francouzštiny na britskou angličtinu. Američané se naopak snaží pravopis udržet co nejblíže výslovnosti a proto některá písmena vynechávají.

Zde je malá ukázka slov, která se v pravopise britském liší od pravopisu v americké angličtině: amour / amor, behaviour / behavior, centre / center, kilometre / kilometer, paediatric / pediatric, oestrogen / estrogen, apologise / apologize

SLOVNÍ ZÁSOBA

Pravopis v americké a britské angličtině

I slovní zásoba se v jednotlivých zemích liší. Některá slova mají stejný význam, ale najdou se i taková, která mají úplně jiný význam. Více jak 1000 slov mají jiný význam a užívání v britské a americké angličtině.

Nevyjmenujeme vám všech 1000 slov, ale nahlédněte alespoň na pár z nich: autumn / fall, booking / reservation, car park / parking lot, crisps / potato chips, fortnight / two weeks

 

 

A jak jste na tom vy? Jakou angličtinu upřednostňujete?

V jazykové škole Light Point, se můžete věnovat jak britské tak i americké angličtině. Stačí si jen vybrat lektora a začít!

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejen při studiu jazyků 🙂