Rozhovor se zakladatelkou jazykové školy Light Point, s.r.o

Ve Vaší nabídce můžeme najít pestrou škálu kurzů a výukových programů s různým jazykovým zaměřením. Odráží Vaše nabídka pouze poptávku trhu, nebo nabízíte i něco více?

Již z názvu společnosti Light Point (světlý bod) vyplývá, že se snažíme odlišit od ostatních jazykových škol. Šíře poskytovaných jazyků vychází nejen ze standardních požadavků trhu, ale i z trendů, které se i v jazykových školách mění. Jazyková škola Light Point považuje za stěžejní jazyky – ANGLIČTINU, RUŠTINU a JAPONŠTINU, což je jen zlomek z celé naší nabídky. V současné době je hodně žádaná např. TUREČTINA, ARABŠTINA a ŠPANĚLŠTINA. Odlišit se snažíme nejen širokou nabídkou jazyků, ale i typy kurzů, které nabízíme: DVOUOBOROVÉ POMATURITNÍ STUDIUM, ANGLIČTINA PRO MAMINKY S DĚTMI NA MATEŘSKÉ, PŘÍPRAVA K NOVÉ MATURITĚ atd.

Velmi moderní je učit dítě cizí jazyk již v brzkém věku. V kolika letech by se děti podle Vás měly začít seznamovat s cizím jazykem?

Pokud dítě vyrůstá v bilingvní rodině, doporučuje se na dítě mluvit od narození v mateřském jazyce. Tedy každý rodič by měl na dítě mluvit svým mateřským jazykem a dohodnout se, jaký jazyk budou používat ke komunikaci mezi sebou, aby v tom jejich potomek neměl zmatek. My nabízíme výuku jazyků dětem od 3 let. V tomto věku jsou již děti schopné vydržet bez rodičů a komunikovat s lektorem.

Na základních školách se děti učí cizí jazyk povinně. Jak jim pomoci, aby našly motivaci, věděly, že jim angličtina, němčina či francouzština k něčemu budou?

Určitě je důležitá forma výuky. Chápeme, že metodika výuky ve školách děti mnoho nezaujme a působí na jejich zájem spíše kontraproduktivně. Jazyková škola Light Point vychází z metodiky, která je založena na vyprávění příběhů různých témat, pomocí kterých si děti osvojí nejen slovní zásobu, ale i větné vazby. Výuka probíhá pouze v daném jazyce.

Dalším důležitým faktorem jsou samozřejmě rodiče. Rodič musí pochopit, že základní škola není při vší snaze schopna nabídnout výuku s potřebnými výsledky. Pokud neprobíhá s výukou v základní škole kontinuálně výuka další, připravuje tak rodič nechtěně svému dítěti obrovský handicap do dalšího života.

S výukou cizích jazyků často spojujeme slovo trpělivost“. S tím souvisí další slovo „motivace“. Motivujete své studenty?

Základní motivační prvky jsou tři.

1. Vnitřní motivace, vnější motivace a očekávání úspěchu. Vnitřní motivace studenta vychází především z jeho vztahu ke studovanému jazyku. Naším úkolem je volit témata výuky tak, aby byla pro studenty atraktivní, užitečná a aby je vnímali jako výzvu, sice obtížnou, ale zvládnutelnou.

2. Vnější motivací jsou pro studenty jejich cíle, které chtějí pomocí studia naplnit – získání certifikátu, dobré známky, či být schopen komunikovat s obchodními partnery.

3. Díky své trpělivosti mohou následně nejen vidět výsledky přímo ve výuce, ale i sklízet úspěch na poli pracovním a v osobním životě.

Samostatná kapitola je lektor angličtiny. Někomu vyhovuje rodilý mluvčí, někomu ne. Jak ale poznám kvalitního učitele?

Ne každý vystudovaný lektor je automaticky kvalitní učitel a stejně tak to platí pro rodilé mluvčí. Kvalitní lektor je dle mého názoru takový lektor, který umí studenta zaujmout. Forma výuky by měla být zábavná, ale zároveň náročná tak, aby byla pro studenta výzvou a ne utrpením. Důležitým prvkem je také soustavná návaznost výuky s transparentními důkazy pokroku. Student musí jasně cítit, že je jeho výuka smysluplná a výsledky, kterých dosahuje, se stávají hnacím motorem do dalšího studia.

Co byste poradila člověku, který se chce začít učit cizí jazyk?

Nejdříve by si měl student zdůvodnit, proč se chce učit cizí jazyk, a určit si cíl. Na základě těchto kritérií si zvolit vhodnou instituci, kde budou schopni tento cíl naplnit. Pak už jen být trpělivý.

Někteří lidé se učí cizí jazyk jako samouci. Mohou se ho naučit doopravdy? A na co by měl samouk myslet, aby se učil opravdu efektivně?

Je těžké globalizovat toto tvrzení. Určitě se najdou i tací, kteří mají dostatečnou sebekázeň a trpělivost. Nicméně jazyk je o komunikaci a z mého pohledu není efektivní se věnovat studiu jazyka bez lektora. V jazykové škole Light Point máme studenty, kteří mají např. japonský jazyk jako koníčka. Tito studenti se věnují samostudiu, ale docházejí jedenkrát za měsíc na konzultaci k rodilé mluvčí. Tento způsob výuky jim umožňuje kontakt s reálným jazykem, mají zpětnou vazbu a také motivaci k tomu, aby zvládli danou látku v určitém časovém úseku.

O jaký jazyk je největší zájem, když opomineme angličtinu?

Zájem o jazyky vychází z trendů, které jsou v daném období aktuální. V současné chvíli roste poptávka po španělštině, turečtině a japonštině. Věříme, že se brzy dostane i na již zapomenutou ruštinu nebo také arabštinu a čínštinu, která je více exotická.

Společnost evzdělávání.cz přeje hodně pracovních a osobních úspěchů.
Rozhovor pro Vás připravila Mgr. Monika Hanzlíková, monika@evzdelavani.cz.