Jak si správně vybrat pomaturitní studium jazyků?

Školní rok 2010/2011 se pomalu, ale jistě blíží ke konci a většina z vás stojí opět před rozhodnutím: „Kam po škole“?

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou vždy tak trochu loterií, a proto je nezbytné brát v potaz i další formy studia. Jazykové školy, které nabízejí pomaturitní studium se statusem studenta, jsou ideálním řešením, jak překlenout období do dalších přijímacích zkoušek na VŠ, jak se připravit na budoucí zaměstnání s požadavkem znalosti alespoň jednoho mezinárodně uznávaného jazyku, či jak si alespoň udržet status studenta.

Dříve, než učiníte tak závažné rozhodnutí a investujete své peníze do dalšího vzdělávání, utvořte si seznam svých priorit, které by měla vaše škola splňovat. Žádná jazyková škola není stejná, a proto je potřeba si důkladně vybrat!

Hlavním kritériem by měla být kvalita poskytované výuky. Kvalita výuky se dle vyhlášky MŠMT musí vždy opírat o kvalifikované lektory, kteří vystudovali nejen zvolený jazyk, ale mají především zkušenosti s lektorstvím. Nicméně kvalita se vždy neopírá jen o zkušenosti a znalosti lektorů, ale také o velikost skupinky a zázemí jazykové školy. I sebevíce kvalitní a zkušený lektor není schopen studenty připravit ke zkouškám, pokud má ve skupince např. 18 studentů (jak to umožňuje zákon).

Jazyková škola Light Point Vám nabízí výběr z 3 velikostí skupinek. Můžete studovat ve studijní skupině 5, 8 a 10 studentů. Malé skupinky jsou zárukou individuálního přístupu ke každému studentovi a vysoké kvality výuky.

Neméně důležitým rozhodujícím faktorem je volba jazyka/ jazyků. Jazykové školy standardně nabízejí pomaturitním studium jednoho z evropských jazyků s možností studia druhého jazyka za úplatu v odpoledních hodinách. I přesto, že angličtina je v současné době nejžádanějším jazykem na trhu, je nezbytné myslet na velkou konkurenci a budoucího zaměstnavatele, který může působit na trhu mimo EU. Proto doporučujeme jazykovou školu, která vás během jednoho školního roku připraví na více než jen jednu mezinárodně
uznávanou jazykovou zkoušku, a to nejen z evropských jazyků.

Jazyková škola Light Point vám nabízí výběr z 3 jazyků – angličtina, japonština, ruština. Student si může zvolit výuku nejen dle velikosti studijní skupinky, ale i kombinaci 2 jazyků, které jsou rovnoměrně rozprostřeny do 20 vyučovacích hodin za týden. Dvojjazyčné studium
je určeno studentům, kteří ví, co od života chtějí, a snaží se dosáhnout svého cíle za co nejkratší možnou dobu.

Investice do vzdělání je vždy nedílným faktorem ovlivňujícím rozhodování studentů. Jak již bylo uvedeno v prvním bodě, cena by neměla jít na úkor kvality. Bohužel běžná praxe je taková, že více studentů ve studijní skupině je sice zárukou nižší ceny, ale ne zárukou dobré kvality. Cena se také odvíjí od studovaného jazyka, a proto je nezbytné dobře zvážit výhody, které student může získat po absolvování jazykového kurzu.

Jazyková škola Light Point nabízí pomaturitní studium v jednojazyčných kurzech od 19.500 Kč za rok a dvojjazyčných kurzech od 24.375 Kč za rok.

Zázemí jazykové školy a lektoři jsou dalším důležitým faktorem pro rozhodování, kam investovat své peníze. Výuka vedená rodilými mluvčími v kombinaci s kvalifikovanými a kvalitními českými lektory je samozřejmě tou nejlepší volbou. Jak se přesvědčit o kvalitě lektorů? Nejlepším způsobem je návštěva jazykové školy, kde nahlédnete do právě probíhající výuky a přesvědčíte se osobně.

Jazyková škola Light Point nabízí výuku ve všech jazykových variantách pod vedením českých i zahraničních lektorů. Jazyková škola poskytuje studentům připojení na internet, možnost zapůjčení knih, občerstvení (káva, čaj, voda), příjemné přátelské prostředí pro výuku nejen v učebnách školy, ale i v přilehlé japonské zahradě. Pokud chcete navštívit prostory jazykové školy, nebo si domluvit účast ve výuce, kontaktujte nás na info@lightpoint.cz.

Hlavním cílem pomaturitního studia je získání mezinárodně uznávaného certifikátu nebo úspěšné složení jazykové zkoušky. Vzhledem k tomu, že zkoušky nejsou levnou záležitostí, stojí za to si vybrat školu, která vás na zkoušku kvalitně připraví. Nejde přece jen o čas strávený ve výuce, ale i o správnou volbu studijní skupiny, motivující lektoři a následné samostudium doma.

Jazyková škola Light Point vám zajistí mimo standardních 780 vyučovacích hodin také 38 konzultačních hodin s lektorem ZDARMA, dále školní intranet a pohodové zázemí pro vaše studium. Vytvoříme vám optimální podmínky k tomu, abyste se během roku výrazně zdokonalili ve zvoleném jazyce a abyste na konci studia byli připraveni složit mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ.

[one_third]
Adresa:
Jazyková škola Light Point, s.r.o.
Vítězslavy Kaprálové 14
Brno–Černovice
618 00
[/one_third]
[one_third_last]
Kontaktní osoba:
Veronika Ivakina, BA
Managing Director
ivakina@lightpoint.cz
Tel.: 603 848 281
[/one_third_last]