Blíží se konec školního roku a nastává čas zhodnotit celoroční úsilí investované do zdokonalení se v cizích jazycích. Stojí před námi rozhodnutí, jak zefektivnit proces učení a jakou jazykovou školu si vybrat pro následující období. Výběr jazykové školy poskytující jazykový servis by se měl opírat nejen o kvalitní lektory, ale také o efektivní výuku se zpětnou vazbou.

Chcete svým zaměstnancům poskytnout jazykové vzdělávání nebo jejich výuku zefektivnit? Potřebujete zjistit, jak jsou na tom vaši zaměstnanci v jednotlivých oblastech a poskytnout jim další vzdělávání? Optimálním řešením je jazykový audit.

Jazykový audit je komplexní analýza stávající jazykové úrovně zaměstnanců, identifikace potřeb společnosti a jejích zaměstnanců na konkrétních pozicích a následné sestavení efektivního programu výuky jazyků na zakázku. Díky jazykovému auditu zjistíme jazykové kompetence vašich zaměstnanců v každodenních činnostech jako jsou kontakt se zákazníky po telefonu, korespondence a vedení obchodního jednání. Tyto informace jsou přínosné pro následnou tvorbu jazykové výuky. Jazyková výuka na zakázku spojená s jazykovým auditem před, v průběhu a po skončení kurzu nejen zefektivní výsledky studia, ale především sníží náklady spojené s chodem společnosti.

Jakým způsobem jazykový audit probíhá? Na prvním místě je potřeba analyzovat stávající situaci ve společnosti ve spolupráci s HR oddělením klienta. Testy sestávají z písemné a ústní části. Písemná část se skládá z motivačního dotazníku a gramatického testu, který nám napoví jazykovou kompetenci klienta. Ústní část probíhá formou pohovoru s jazykovým auditorem, který zhodnotí jazykové kompetence ve všech oblastech (ústní projev, výslovnost, slovní zásoba, porozumění mluvenému slovu, atd.). Následné vyhodnocení určí jazykovou úroveň zaměstnance. Na závěr obdržíte závěrečnou zprávu o průběhu jazykového auditu a doporučení, jak efektivně pokračovat ve vzdělávání zaměstnanců. Nedílnou součástí doporučení je návrh metodických a didaktických postupů k docílení požadované jazykové úrovně jednotlivých zaměstnanců.

Máte zájem o jazykový audit? Chcete se dozvědět více informací?

Light Point vám zajistí jazykový audit dle vašich potřeb.

Na místě: Přijedeme do vaší společnosti a zajistíme jazykový audit.

Na dálku: Vaši zaměstnanci se přihlásí do naší virtuální učebny. Hlavní výhodou je, že nepotřebujete prostory ke konání auditu a vaši zaměstnanci se ho mohou zúčastnit jednotlivě v různou dobu.

Naše audity jsou v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky a skládají se z písemné a konverzační části. Audity se většinou pořádají na začátku a na konci školního roku, v případě potřeby i v polovině roku. Tímto způsobem si může klient v průběhu roku sám vyhodnotit své výsledky a pokrok. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.