Studenti, kteří se nedostali na vysokou školu, nemusí zoufat. Řešením je pro ně pomaturitní studium na jazykové škole.

Přijímací zkoušky na vysokou školu jsou tak trochu sázkou do loterie. Není pravidlem, že se vždy podaří na první pokus. Maturant, který neuspěl u přijímacích zkoušek, stojí před zásadní otázkou, jestli si začít hledat zaměstnání, nebo nastoupit do jednoletého pomaturitního studia.

Jednoleté pomaturitní studium umožní neúspěšnému studentovi překlenout období do dalších přijímacích zkoušek na vysokou školu. Navíc mu zůstane status studenta, takže bude mít stále veškeré sociální výhody řádného studia.

K těmto výhodám patří především zdravotní a sociální pojištění placené státem, zachování rodinných přídavků, daňových úlev a sociálních úlev a také všechny obvyklé studentské slevy jako třeba slevy na dopravu či kulturu.

Jistota a kvalita

K nejoblíbenějším typům jednoletého pomaturitního studia patří jednoznačně jazykové školy. Měli bychom ovšem vědět, že pouze některé jazykové školy nabízí studium na základě vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která studujícím umožní udržet si status studenta po dobu jednoho roku. Proto je nezbytné, abychom si řádně ověřili, zda jazyková škola, kterou jsme si sami vybrali nebo na níž by chtělo nastoupit naše dítě, touto možností disponuje, či nikoliv.

Jisté je, že jazykové školy, které jsou zařazeny ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, disponují kvalifikovanými lektory, kteří musí splňovat kritéria zadaná ministerstvem.

Hlavním cílem pomaturitního studia na jazykové škole je příprava na státní zkoušku ze zvoleného jazyka.

V České republice mají studenti největší zájem o angličtinu, němčinu a španělštinu. Některé jazykové školy ovšem svou nabídku jazyků rozšířily i o méně standardní jazyky jako je třeba japonština nebo ruština.

Jazykové školy maturantům, kteří se nedostali na vysokou školu, nabízejí status studenta, a to ve stejném rozsahu jako školy střední.

Podmínkou, aby studenti mohli na jazykovou školu nastoupit, je úspěšné složení maturitní zkoušky v roce 2010 s tím, že se musí jednat o první maturitu. Tento fakt student musí doložit maturitním vysvědčením nebo jeho notářsky ověřenou kopií.

O potvrzení o studiu si student může zažádat po nástupu na jazykovou školu. Platnost tohoto potvrzení je od 1. září 2010 do 31. srpna 2011

Účast na vyučování

Studenti by rozhodně neměli podceňovat fakt, že podmínkou setrvání ve statusu studenta je, aby měli minimálně sedmdesáti procentní účast ve vyučování.

Jazyková škola studentům nabízí především přípravu ke státním závěrečným zkouškám. Studenti se pod vedením rodilých mluvčích a českých lektorů zpravidla během jednoho roku naučí aplikovat cizí jazyk přímo do života. V případě dvojjazyčného studia koncem roku absolvují dvě státní zkoušky, v případě jednojazyčného studia pak státní zkoušku jednu.

Student si může také sám určit velkost skupinky, jejíž bude ve škole členem. Může docházet do pětičlenné nebo šesti až desetičlenné skupinky. Na studentovi je rovněž volba času výuky. Může tak vybírat mezi dopoledním, odpoledním nebo večerním vyučováním.

Student, který navštěvuje jazykovou školu, musí samozřejmě uhradit v plné výši školné. Rozhodnout se může jednak pro měsíční splátkový kalendář, jednak pro jednorázovou platbu

Dvojjazyčné studium

Jedna z brněnských jazykových škol nabízí dvojjazyčné pomaturitní studium. Jedná se o netradiční způsob pomaturitního studia, kdy student může maximálně využít překlenovací rok mezi střední a vysokou školou.

Za zmínku stojí, že v průběhu jednoho roku na něj čekají celkem dvě státní zkoušky. Tato nabídka může být pro spoustu maturantů velmi atraktivní, navíc je jazyková škola může připravit na přijímací zkoušky na vysokou školu nebo do budoucího zaměstnání.

Lenka Večeřová, Sedmička