Zvažujete studium moderní hebrejštiny? Dovolte nám, abychom vám představili novou lektorku jazykové školy Light Point, která vyučuje nejen hebrejštinu, ale i německý jazyk.

Simona u Galilejského jezera

Simony jsme se zeptali:

Jaké cizí jazyky učíte a jak dlouho?

Již 10 rokem učím němčinu, jak metodou komunikativní tak pomocí metody jazykové animace. V rámci jazykové animace učím také češtinu jako cizí jazyk. Rok učím moderní hebrejštinu.

Jaká je podle Vás a Vašich zkušeností optimální metoda při učení a zdokonalování se v cizím jazyce?

Obklopit se daným cizím jazykem na všech úrovních (auditivní, vizuální, motorické). Najít si skupinu, kde se nacházejí rodilí mluvčí jazyka, nebo se v této skupině daným jazykem komunikuje. Na internetu nalézt všechny dostupné stránky a rozcestníky, které se jazyku věnují. Poslouchat rádio v daném jazyce (obzvláště učení se písněmi se mi velice osvědčilo), když člověk na začátku nerozumí všemu, porozumění se postupně bude zlepšovat. Využívat také možnost jak zjednodušené tak lehčí četby v originále a možnost si s někým v jazyce dopisovat či skypovat. Zde se nabízí druh tandemové výuky, která může být při vhodné konstelaci velice efektivní.

Kdy a jak jste se začal/a dané cizí jazyky učit?

Němčinu jsem se začala učit již na základní škole ve třídě s rozšířenou výukou jazyka německé, později jsem absolvovala německé gymnázium a studium germanistiky na Filozofické fakultě. V praktické rovině užití jazyka mám mnohočetné delší pobyty v Německu a Rakousku. S moderní hebrejštinou jsem začala ve 2. ročníku doktorátu, učila jsem se sama, později soukromě, následně jsem v Izraeli navštěvovala letní kurs hebrejštiny (Ulpan), na který jsem navázala dvousemestrálním pobytem v Izraeli. Tento rok jsem absolvovala ještě jeden měsíční kurs v Jeruzalémě. Angličtinu jsem se učila na gymnáziu a vysoké škole, později ji prakticky používala při výzkumu v Londýně. Polština přišla ve druhém ročníku vysoké školy, kdy jsme navštěvovala kurs polské gramatiky, později jsem pokračovala sama, našla jsem si polsko-jazyčnou skupinu a polskou tandem-partnerku. Následovaly dva měsíční letní kurzy na Varšavské univerzitě.

Jakému cizímu jazyku z uvedených dáváte přednost a proč?

V této kategorii budu jmenovat němčinu a moderní hebrejštinu. S němčinou jsem vyrostla a později mi paradoxně dopomohla k hebrejštině, jazyku kultury na pomezí Evropy a Orientu, Blízký východ mě velice oslovuje.

Jak udržujete svou úroveň cizích jazyků?

Komunikací v nich, jak písemnou tak ústní, dále čtením a posloucháním médií a čtením beletrie.

Myslíte si, že se cizí jazyk může naučit člověk sám jako samouk?

Ano, do jisté míry je to možné. Míra závisí od konkrétního jedince.

Kdy je dle Vašeho názoru optimální věk pro výuku cizího jazyka?

Hravou formou již od 3-4 let, zhruba od 10 let, kdy je uzavřeno budování systému mateřského jazyka je možné více vědomě zapojovat gramatiku a komplexnější slovní zásobu.

Co byste poradila studentům, kteří chtějí zlepšit svou úroveň cizího jazyka?

Nebát se cizí jazyk používat, využívat každou příležitost pro komunikaci v cizím jazyce. Vhodné je najít si nějakého „mentora“, který bude vždy po ruce. Vytvořit tandem-pár, kde každá strana bude vyučovat svůj mateřský jazyk. Ideální je také vyjet do zahraničí, což ale není vždy možné.

Děkujeme Simoně za obohacující rozhovor. A na Vás se milí čtenáři těšíme v kurzu hebrejštiny pod vedením Simony.