KALIGRAFIE

Kaligrafie pochází z řeckého slova KALLOS – KRÁSA + GRAPHOS – PSANÍ. V češtině se pro kaligrafii často používá pojem KRASOPIS.
 
 
 
 

Jaké jsou typy kaligrafie?

S kaligrafií se nesetkáváme pouze v asijských zemích ale i v Evropě. Když mnozí lidé slyší slovo kaligrafie, vybaví se jim Japonsko, případně Čína. Jak jsem již řekla v úvodu, kaligrafie znamená krasopis, a proto se netýká pouze asijských zemí. Můžeme se bavit o ZÁPADNÍ KALOIGRAFII (Evropa), VÝCHODOASIJSKÉ KALIGRAFII (Japonsko, Čína), JIHOASIJSKÉ KALIGRAFII (Indie, Nepál, Tibet), ISLÁMSKÉ KALIGRAFII (Islámské země, Persie) a mnoho dalších jako graffiti a podobně. V asijských zemích není kaligrafie považována pouze za krasopis, ale za jeden ze směrů umění.

Japonská kaligrafie

Japonská kaligrafie neboli ŠODÓ (šo – psát + dó – cesta = cesta psaní) vychází z dvou  japonských abeced a čínských znaků. Japonské abecedy se jmenují HIRAGANA a KATAKANA. První znaky v podobě nápisů na stěnách se dochovaly v Číně z 6. -7. století před naším letopočtem, V 7. století našeho letopočtu čínské znaky převzali Japonci a v průběhu 8. století začali vyvíjet vlastní písemný systém – slabičnou abecedu KANA. Původní verzí byla manyogana, která byla převzata také z čínštiny. Následně se z této abecedy vyvinula dnes používaná HIRAGANA a KATAKANA. Hiragana se používá pro slova japonského původu a katakana pro slova cizího původu. Kanji, které máme ve zvyku nazývat rozsypaným čajem, jsou znaky převzaté z čínštiny. Japonskou kaligrafii je typické psát ve sloupcích od shora dolů, což umožňuje umělci spojovat jednotlivé znaky.

Kaligrafické styly

Existuje mnoho kaligrafických stylů, mezi základní řadíme tradiční styly tenšo a reišo, k moderním a často užívaným patří kaišo (základní druh písma) a  gjóšo (běžný druh písma), kreslený abstraktní styl je sóšo (trávový druh písma).

Jak jsem ke kaligrafii přišla?

Osobně jsem se ke kaligrafii dostala díky studiu japonštiny v rámci pomaturitního studia v jazykové škole. Nicméně kurzy japonské kaligrafie nejsou určeny pouze studentům japonštiny, ale všem, kteří mají zájem naučit se něco nového, zasvětit se do tajů japonské kultury a seznámit se s technikou, která umožní člověku odreagovat se a oprostit se od starostí všedního života.

U japonské kaligrafie není podstatný výsledek. Důraz se klade především na proces, kladení štětce, intenzitu barvy, sílu tahu, aj. ŠODÓ je perem či tužkou nenapodobitelné právě díky drobným nuancím, které dokážeme zachytit na papíru pouze štětcem a tuší.

Kde se dá naučit?

Japonskou kaligrafii mohou čtenáři najít například u nás v jazykové škole nebo v japonských centrech. Na začátku kurzu se studenti nejdříve seznámí se základní abecedou a naučí se napsat pomocí KATAKANY své jméno. Díky tomu se naučí, jak klást štětec správně na papír, jak jím táhnout, a co je velmi důležité, jak jdou po sobě jednotlivé tahy. Při psaní japonských znaků je velmi důležité dodržovat správný postup, aby byl znak následně pro Japonce dobře čitelný.

Základní pomůcky kaligrafiků je tuš, miska na tuš, štětec, rýžový nebo bambusový papír (noviny pro nácvik), těžítko, látková podložka (může být i s linkami pro snadnější rozvržení znaku na papíru).

Jak můžeme kaligrafii využít?

Díky kaligrafii můžeme vyrobit jedinečné dárky, dekorativní předměty, přání, originální svatební oznámení, pozvánky, památné dokumenty, dekorativní prvky do bytu na stěnu, kachličky apod.

Doporučení

Stejně jako u jiných disciplín, ať se budeme bavit o bojovém umění nebo kresbě, je nezbytné mít trpělivost a opakovaně trénovat stejný pohyb tak dlouho, dokud ho nedotáhneme k úplné dokonalosti. Při krasopisu je důležitá pozice těla, harmonie pohybu a dechu a naprostá koncentrace. Pohyby nevycházejí jen ze zápěstí, ale z celého těla.

Další poznámky:

Malý kaligrafický slovníček pro začínající umělce

Česky Japonsky latinkou Japonsky hiragana Japonsky kanji Anglicky

Podložka

šitadžiki

したじき

下敷き

Mat, pad

Závaží

bunčin

ぶんちん

文鎮

Paperweight

Papír

kami

かみ

Paper

Japonský papír

waši

わし

和紙

Japanese paper

Tuš

sumi

すみ

Ink

Podložka pod štětec

fudeoki

ふでおき

筆置

Brush rest

Štětec

fude

ふで

Brush

Třecí kámen

suzuri

すずり

Ink stone