Kdo jsme?
Černovické sdružení vzniklo jako občanské sdružení v roce 2012 a navázalo na aktivity, které jsme nepravidelně pořádali od roku 2010.
Naším cílem je především oživit dění v Černovicích a pořádat různé akce nás prostě baví. Od založení sdružení se naše aktivity značně rozrostly a na našich akcích se spolupodílí asi 30 dobrovolníků, kteří neváhají obětovat trochu toho svého pohodlí i času. Úzce spolupracujeme také s rodinným centrem Rolnička a jazykovou školou Light Point. V loňském roce se nám podařilo uspořádat 23 akcí pro všechny věkové skupiny od dětí po seniory. Jejich návštěvnost a pozitivní ohlasy nás příjemně překvapily, a tak na ně chceme v letošním roce navázat. Plánujeme ale také řadu novinek. Baví-li vás naše akce tak jako nás, budeme rádi, když je podpoříte.

Dejme Černovicím srdce

sdruzeniŽádná živá bytost nemůže být bez srdce, a tak ani živé Černovice se bez něj neobejdou. Vytvořili jsme projekt „Dejme Černovicím srdce“, abychom dokázali, že Černovice mohou mít své centrum a že se zde lidé mají zájem setkávat. Jako místo konání většiny aktivit jsme zvolili park Řehořova, který je jakýmsi přirozeným místem spojujícím Staré a Nové Černovice. Že jsme vybrali správně, ukazuje zájem lidí!

Farmářské trhy

jarmarkPřipravili jsme šest jarmarků – podzimní s „Hrátky s jablky“, Adventní, Májový, Multikulturní, Svatováclavský a Mikulášský. Obohatila je živá hudba, divadelní představení i nejrůznější aktivity pro děti. Hocus s Lotuskou se zapojili do adventního jarmarku a připravili pro děti program spojený s oslavou vánočních svátků v zahraničí.

Dne 23.5.2015 se můžete těšit na Májový jarmark!

Cestovatelské večery

cestovatelsky_vecerUspořádali jsme šestnáct cestovatelských besed, které nás zavedly do Izraele, na Kubu, do Tibetu či Gruzie. Besedy se konají každý měsíc v sále Psychiatrické nemocnice. Jazyková škola Light Point připravila pro všechny dobrodruhy a cestovatele přednášku o Japonsku. Přednášející Mgr. Yuko prezentovala život v Japonsku a kulturu země vycházejícího slunce.

Další přednáška na téma Irán již za týden 24.2.2015.

Velikonoce v Černovicích

velikonoce

Už dvakrát jsme se sešli v době předvelikonoční, abychom vybrali nejlepší černovický mazanec a seznámili se s některými zvyky a tradicemi. Nechyběl ani Hocus (maskot jazykové školy Light Point), který se zapojil do soutěže o nejchutnější a nejkrásnější mazanec,který upekla Lotuska.

Již 29.3.2015 se můžete těšit na další velikonoční program v Černovicích!

Procházky po Černovicích

Různé zajímavosti o naší městské čtvrti jste se mohli dozvědět na několika procházkách po Černovicích – v okolí ulice Olomoucké, v Černovickém hájku a po Starých Černovicích. První procházka je také digitálně zpracována na našich webových stránkách.

Pocitová mapa a historie Černovic

Jak se kde v Černovicích cítíte? Kde máte spíše pocit strachu a kam rádi chodíte? To vše umí prozradit právě pocitová mapa, kterou jsme vytvořili v rámci našich akcí. Na webu také postupně vzniká sekce s historií naší městské části, kde se můžete dozvědět nové informace o místech, kolem kterých chodíte každý den.

Tanec

V roce 2013 jsme uspořádali ples a v roce 2014 dva taneční večery v hostinci Slunečnice: jeden pod střechou s Louisovými sirotky, druhý pod širým nebem s Filipem Zeinerem. V roce 2015 jsme navíc pro tancechtivé Černovičáky otevřeli taneční pro dospělé.

Divadelní představení

Do Černovic jsme přivedli několik divadelních představení, hlavně pro děti. Celý svůj repertoár zde sehrálo divadelní studio Dialog. Divadlo je také pevnou součástí našich jarmarků.

Koloběžkiáda

Na závěr letních prázdnin jsme nachystali zábavné odpoledne. Na koloběžkách i kolech děti a dospělí sportovali, ale také hledali správné odpovědi a poznávali černovické zajímavosti.

Lampionáda a připomínka 17. listopadu

Státní svátek 28. října jsme zpestřili lampionádou, na níž po pokladu pátralo 300 dětí a dospělých. Oslavy 17. listopadu jsme doprovodili komorním divadelním představením na téma „Jak a proč to tenkrát bylo“.

Kola pro Afriku

Připojili jsme se ke sběru jízdních kol, které mají africkým dětem usnadnit cestování za vzděláním. Vybralo se jich několik desítek.

Sousedské grilování

Přinesli jsme do parku na Řehořově ulici grily, dobrou náladu a přes nepřízeň počasí se hned dvakrát potvrdilo, že se sousedé mají chuť setkávat, popovídat si a třeba i zazpívat při kytaře.

Těšíme se na všechny sousedy i návštěvníky z jiných městských čtvrtí!

Černovické sdružení a jazyková škola Light Point