Připravili jsme pro vás stručný přehled změn, které budou platné pro všechny účastníky cambridgeských zkoušek od ledna 2015! Pokud jste se nepřihlásili ke zkoušce FCE a CAE do konce roku 2014, věnujte těmto změnám pozornost. Příprava ke zkoušce je základ úspěchu!

CambridgeJazyková škola Light Point připravuje každoročně ke zkouškám z anglického, japonského a ruského jazyka řadu studentů. Mezi nejžádanější zkoušky z anglického jazyka patří beze sporu Cambridge English. Zaměřme se tedy společně na změny, které můžete od nového roku očekávat:

FCE (First Certificate in English)

  • Reading and Use of English

Na rozdíl od předchozích let dojde ke spojení gramatické části se čtením. Tato změna zkrátí délku zpracování o 30 minut a současně student bude zpracovávat méně otázek. Původních 30 otázek ve čtecí části a 42 otázek v gramatice bude shrnuto do 52 otázek, které budou rozděleny do 7 částí.

Shrnutí: 1hod 35 min/ 7 částí/ 52 otázek

  • Writing

I v písemné práci se mohou studenti „těšit“ na změny. I když délka na zpracování je stejná, povinné téma (e-mail/ dopis) se mění na esej. I délka eseje se prodlužuje a to na 140 až 190 slov.

Shrnutí: 1 hod 20 min/ 1 esej 140 – 190 slov / 1 volitelné téma ze 3/4

  • Listening

Poslech je jediná část Cambridge English, která zůstává beze změny.

Shrnutí: 40 min/ 4 části/ 30 otázek

  • Speaking

Celkový rozsah konverzační části je stejný, nicméně studenti již nebudou mít možnost diskutovat dle předložených obrázků.

Shrnutí: 14 min/ 4 části

CAE (Certificate in Advanced English)

  • Reading and Use of English

Stejně jako u FCE i u CAE zkoušky bude propojena část čtení a gramatiky. Délka zkoušky bude o 45min kratší a otázek bud o poznání méně. Celkový počet původních 84 otázek je snížen na 56, otázky budou rozděleny do 8 částí z původních 9. Nově se v jedné z části objeví i „cross-text multiple matching“ proto této části věnujte zvýšenou pozornost.

Shrnutí: 1 hod 30min/ 8 částí/ 56 otázek

  • Writing

Doba na písemnou část se prodlužuje o 10 min a povinné téma bude také esej, tak jako u FCE. Volitelná témata písemné části budou 3 (e-mail/ letter, proposal, review, report).

Shrnutí: 1 hod 30 min/ 1 esey 220 – 206 slov/ 1 volitelné téma 220 – 260 slov

  • Listening

Poslech u CAE zůstává bez změn.

Shrnutí: 40 min/ 4 části/ 30 otázek

  • Speaking

Celkový rozsah konverzační části je stejný, nicméně studenti již nebudou mít možnost diskutovat dle předložených obrázků.

Shrnutí: 15 min/ 4 části

Přejeme vám mnoho studijních úspěchů v roce 2015! V případě dotazů týkajících se zkoušek nebo přípravných kurzů ke zkouškám nás neváhejte kontaktovat.

Jazyková škola Light Point